έσθημα

έσθημα
ἔσθημα, τὸ (Α) [εσθέω]
ένδυμα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ἔσθημα — garment neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔσθημ' — ἔσθημα , ἔσθημα garment neut nom/voc/acc sg ἔσθημαι , ἐσθέω clothe perf ind mp 1st sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσθημάτων — ἔσθημα garment neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσθήμασι — ἔσθημα garment neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσθήμασιν — ἔσθημα garment neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσθήματα — ἔσθημα garment neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσθήματι — ἔσθημα garment neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσθήματος — ἔσθημα garment neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • έσθος — ἔσθος, τὸ (Α) [έννυμι] (ποιητ. τ.). έσθημα* …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”